Klant

OBWZ

Jaar

2018

Diensten

Identity
Branding
Campagne
Ontwerpen en programmeren website (WordPress)

Achter De Duinen

Buitenzinnig wonen

De opdracht

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) is de gebiedsontwikkelaar áchter diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk. OBWZ, een samenwerking tussen Gemeente Westland en BPD, ontwikkelt als zelfstandige organisatie de gebieden: vanaf de bestemmingsplanprocedures tot en met het bouwrijp maken van gronden en de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. OBWZ heeft een ontwikkelvisie gemaakt voor het gebied ‘De Duinen’ tussen Monster en Den Haag.

SterkeTaal kreeg de volgende vraag voorgelegd: “Hoe kunnen we deze locatie op de kaart zetten, wat wordt de naam, het logo en hoe gaan we dit communiceren naar de markt?

De uitvoering

SterkeTaal heeft een communicatie- en marketingstrategie ontwikkelend en dit gepresenteerd aan OBWZ. Aansluitend is een abricampagne opgezet, waarvoor SterkeTaal het concept heeft bedacht, de fotografie heeft begeleid en tevens de vormgeving heeft gedaan.

Van schets naar poster

Website

Het doel van de website is om de bezoekers een beeld te scheppen over wonen in de nieuwbouwwijk Achter De Duinen. De bezoeker moet de sfeer ervaren van het gebied en zich thuis voelen, met als uiteindelijke doel dat ze zich inschrijven als belangstellende.

Dit wilde SterkeTaal verwezenlijken door middel van het gebruik van mooie sfeerbeelden en de informatie die op de website gegeven wordt. Bovendien wordt de gebruiker up-to-date gehouden omtrent het laatste nieuws over het project. Daarnaast wordt de gebruiker op sfeervolle wijze meegenomen door het gebied middels prachtige drone-opnamen.